خوش آمدید

درود بر شما

poster

 جهت اطلاع از تذکرات، اطلاعیه ها و هرگونه تغییر در برنامه های کلاسی یا امتحانی به صفحه مربوط تذکرات مهم ویژه دانشجویان مربوط به دانشگاه خود مراجعه کنید.

سایت قبلی در لینک روبرو با یک کلیک قابل دسترسی است.          سایت قبلی

در قسمت راهنما می توانید از روش دریافت فایلها آگاه شوید

                                                                                 شاد و پیروز باشید – شرف خان.

——————————————————————————————————————————

برنامه تحویل فرمهای کاربینی، کاروزی و تحقیقهای مربوطه

ویژه دانشجویان مرکز علمی کاربردی شهرداری کرج

متعاقبا اعلام می گردد

لازم به توضیح است برای افرادی تا این روزها کارهای خودرا بصورت کامل تحویل ندهند نمره ای در سایت ثبت نخواهد شد و نمره صفر منظوررمیگردد

contact@sharafkhan.ir